חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פיתוח מקצועי ברשויות הבדואיות

באזור הנגב פועלות 9 רשויות מקומיות בדואיות הכוללות: עיר אחת, 2 מועצות אזוריות ממונות ו-6 מועצות מקומיות. למועצות הללו מאפיינים ייחודיים: מעבר מ"חיי כפר" ל"חיי יישוב/עיר", אוכלוסיה ומנהיגות צעירה, מעגלי השפעה ורישות מצומצמים, מרחק ממוקדי השפעה במרכז, אשכול סוציו- אקונומי נמוך ועוד. מאפיינים אלו מכתיבים אתגרים ייחודיים הדורשים התייחסות פרטנית.

מפעם דרום והנגב פועל לשיפור איכות החיים של התושבים בישובים הבדואים. לאחר זיהוי צרכים הושקה תוכנית הפועלת בשלושה צירים מרכזיים:

 • תשתיות הון ניהולי- מקצועי - פיתוח בר קיימא של תשתיות ההון האנושי והניהולי על ידי יצירת רשתות תומכות ומפתחות שינוי והכשרת הדרג המקצועי שאמון על גיוס והשבחת כח האדם ברשויות.
 • תשתיות פיתוח, תכנון ואסטרטגיה – פיתוח יכולות לחשיבה אסטרטגית בקרב עובדי הרשויות, פיתוח מיומנויות לגיוס משאבים וניצול הזדמנויות, קידום תהליכים של שיתוף הציבור ותכנון סביבתי.
 • מתן שירות, ידע וכלים – תוכניות לקידום איכות השירות, צמצום פערים טכנולוגיים, פיתוח סל כלים ומיומנויות והקניית ידע בתחומי חוקי השלטון המוניציפאלי ורישוי עסקים.

בין הפרויקטים שיזמנו בתחום:

 • קורס פיתוח משאבים פילנתרופים.
 • קורס מיזמים עסקיים- חברתיים.
  מיומנויות פרזנטציה.
 • סדנא בנושא יזמות "רשות מקדמת יזמות עסקית" (בשיתוף עם הרשות לפיתוח הנגב).
 • קורס למנהלי שפ"ע/תברואה.
 • סדנא ואיתור צרכים בנושא "איכות שירות" כל עובדי הרשות.
 • יצירת תכנית אסטרטגית רשותית.
 • אימון אישי ועוד...