חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

אודות מערכת המפעמים

''מערכת המפעמים" מייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות וכוללת שמונה מרכזי הדרכה הפרושים ברחבי הארץ. המערכת  הינה זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו בתחומי עיסוקיו השונים ומנוהלת מקצועית

 על ידי, אגף בכיר למינהל מוניציפאלי במשרד הפנים. 

 
המפעם (מלשון פעימה, קצב) מהווה עבור השלטון המקומי גוף אזורי האחראי לסייע לרשויות המקומיות אשר בתחומו הגיאוגרפי לפעול לשיפור ביצועיהן באמצעות  השקעה בהון האנושי ושיפור בתהליכי העבודה.

המפעם האזורי פועל בשיתוף עם בכירי הרשות המקומית ומסייע בתכנון וליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני; תכנון אסטרטגי; יעוץ; אימון וניהול שותפויות, לצד פעילויות הדרכה והכשרה עבור נבחרי ציבור חדשים, מנהלים, עובדים וצוותים ברשות.

 

בנוסף, לכל מפעם מספר תחומי התמחות ארציים, אשר נוגעים לתחומי ליבת העיסוק של השלטון המקומי בישראל. המפעם המתמחה אחראי לפתח תכניות הדרכה, תורה מוניציפאלית ותהליכים ארגוניים בתחומי התמחותו במשותף עם הגורם המקצועי במשרד הפנים ולהפיצן לכלל הרשויות באמצעות המפעמים האזוריים.  

מה אנחנו מציעים?

מה מיחד אותנו

פרטי קשר מערכת המפעמים