חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מצגות

  תפקידו ומעמדו של היועמש בוועדה לתכנון ובניה - נילי ארז
  טופס ניגוד עניינים
  מדרג מוסדות תכנון - תדמור עציון
  רפורמה בתכנון ובנייה וועדות מקומיות ועצמאיות - ירון טוראל
  קידום תכניות - רון טוראל
  הפקעות מקרקעין - איילת לרר מילאנו
  ועדות הערר המחוזיות - אליעד וינשל
  ועדת ערר נקודת מבטו של היזם - דפנה תמיר
  פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית ופיצויים לפי סעיף 197 - שחר בן עמי
  פסיקה - 197 + היטל השבחה
  תכניות איחוד וחלוקה - אילנה בראף שניר
  ועדות ארציות - גדי רובין
  היטל השבחה - רונית אלפר
  חידושים בהיטל השבחה - תומר גור
  פסד דירות יוקרה - שחר בן עמי
  תשריט איחוד וחלוקה - אלון חג'בי
  תהליך הרישוי ונושא מידע להיתר - אייילת צור
  תקנות חדשות וישנות מעודכן - דרור לוינגר
  התאמה תכנונית ורישום מקרקעין - מפ"י
  פינוי/בינוי - דניאלה גז
  תכנית אסטרטגית לדיור - דורון דרוקמן
  הסכמי גג מנקודת מבטה של הרשות המקומית - דנה חפץ טוכלר