חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מה מיחד אותנו

  • מתן מענה בתחומנו לנבחרי הרשות המקומית, דרגי המנהלים ועובדיה.
  • מקצועיות והיכרות עמוקה של המערכת המוניציפאלית מתוך קירבה ומכוונות ללקוחותינו.
  • גישה מערכתית ויכולת תכלול הודות להכרות הטובה עם הרשויות המקומיות משרד הפנים ומשרדי הממשלה.
  • איגום ידע מוניציפאלי והפצתו תוך למידה מהניסיון המצטבר של כלל המערכת.
  • איגום משאבים - קיום פעילויות הכשרה והדרכה ותהליכי התערבות ארגוניים בעלויות נמוכות מהמקובל במסגרות אחרות.
  • ניהול שותפויות עם גורמים ברשויות המקומיות ומחוצה להן.
  • אנו צוות של אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתחומי ההדרכה, הייעוץ האימון והפיתוח ארגוני ובעלי השכלה אקדמית רלוונטית, המשלב מומחים כיועצים ואנשי אקדמיה בתחומים השונים.