חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תפיסת העבודה של המפעם בליווי ופיתוח מקצועי לרשויות באזור

עבודה ליבתית-מערכתית

המפעם מכוון להתמקדות בנושאים בליבת העשייה של הרשות המקומית, שיש להם השפעה על מעגלי פעילות רחבים. אנו חותרים לעבודה מערכתית, המשלבת אגפים שונים ברשות המקומית ומחזקת את ממשקי העבודה.

 

איתור צרכים

צוות המפעם מקיים עם הרשויות המקומיות באזור, פגישות תקופתיות לאיתור צרכים ולהתחברות לנושאים השוטפים המעסיקים את הרשות המקומית. המפעם מסייע לרשויות המקומיות להגדיר ולמקד את הצורך ולבנות את המענה המתאים תוך שילוב תהליכים של יעוץ ארגוני ופעילות הדרכה: קורסים, השתלמויות וסדנאות.

 

דפוס ליווי לפעולות הדרכה

המפעם מסייע לרשויות המקומיות לבנות תוכניות הדרכה מתאימות, על פי גישת "שיפור ביצועים", במטרה למקצע את העובדים, ולתמוך את השגת יעדי הרשות המקומית. בתהליך מתקיים איתור, מיפוי ומיקוד הצרכים, בניית תוכנית הדרכה מתאימה, איתור מנחה מתאים, ליווי פעילות ההדרכה, משוב וסיכום הפעילות, שימור הלמידה. תוכניות מתאימות נבנות עם הרשויות המקומיות בהתאם לאיתור הצרכים.

 

דפוס ליווי לתהליכים ארגוניים

המפעם מסייע לרשויות בתהליכים של הובלת שינויים ארגוניים בשלבים השונים של התהליך:

  • בשלב הראשוני: מיקוד הצורך והגדרתו, איתור יועצים מתאימים, השתתפות בצוות הבחירה והכנת ההסכמים המפורטים.
  • ליווי לאורך התהליך: המפעם משתתף בקביעות בפגישות של ועדת ההיגוי לתהליך. תדירות הפגישות נקבעת בהתאם למורכבות התהליך ובהתייחס למסוגלות הרשות להוביל את התהליך. המפעם הוא גורם אובייקטיבי בעל עניין בקידום התהליך עצמו. המפעם מהווה כתובת להתייעצות על פי הצורך הן עבור הרשות המקומית והן עבור היועצים ומסייע להתגבר על קשיים לאורך התהליך.
  • סיכום והובלה להטמעה: המפעם מוביל תהליכים לסיכום הפעילות, לשיקוף התועלות של התהליך ולהחלטה על תהליכי הטמעה מתאימים. המפעם מסייע בתהליכי ההטמעה במטרה לבסס את הישגי התהליכים הארגוניים.