חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכשרה מחויבת ליועצים משפטיים

המפעם מקיים מהלך של פיתוח הכשרה ליועצים משפטיים ברשויות המקומיות, במסגרת פרויקט הכשרות מחויבות.

במסגרת זו נבנית בימים אלו הכשרה לצרכים הייחודיים של היועצים המקומיים ברשויות המקומיות, תוך התייחסות למגוון הרחב של תחומי תוכן בהם מטפל מערך הייעוץ המשפטי ברשויות ולצרכים הניהוליים-ארגוניים.

את הפיתוח מלווה וועדת היגוי.

 

 תכנית הדרכה שנתית ליועמ"ש 2017 - 2018

 

 חברות ותאגידים עירוניים וזיקתם לרשות המקומית – ליועמ"ש – מחזור 2

 

 קורס דיני חינוך ליועצים משפטיים ועורכי הדין ברשויות המקומיות 

 

 השתלמות חופש המידע ליועמ"ש ועו"ד ברשויות

 

 קורס תכנון ובנייה ליועמ"ש ועו"ד ברשות המקומית – מחזור 4

 

 

 


 

קורסים שהתקיימו במסגרת הכשרה מחויבת:

 

 קורס מכרזים ברשות המקומית

 חברות ותאגידים עירוניים וזיקתם לרשות המקומית

 תכנון ובנייה ליועצים משפטיים ברשות המקומית – מחזור 3

 דיני עבודה ברשויות המקומיות

 קורס מיסוי מוניציפלי - ארנונה והיטלים ליועמ"ש ועורכי הדין ברשויות המקומיות

 קורס מיומנויות ניהול ליועצים המשפטיים הפנימיים ברשויות המקומיות