חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכשרה מחויבת למבקרים חדשים

המפעם מקיים מהלך של פיתוח הכשרה למבקרים חדשים ברשויות המקומיות, במסגרת פרויקט הכשרות מחויבות. 

 

במסגרת זו נבנית הכשרה לצרכים הייחודיים של המבקרים החדשים ברשויות המקומיות, תוך התייחסות למגוון הרחב של תחומי תוכן בהם מטפל מערך הביקורת ברשויות.  

 

את הפיתוח מלווה וועדת היגוי.

 

 הכשרה מקצועית למבקרים ברשויות המקומיות תכנית פיתוח מקצועי לשנת 2017 - 2018

 טופס הרשמה מעודכן

 

 קורס אקסל מתקדם למבקרים - מחזור 3 בצפון  

 

 תכנית השתלמות אינפוגרפיקה - 2

 

 קורס היבטים בביקורת תקציבים

 

 


 

 

 קורס תאגידים וחברות עירוניות למבקרים 

 

 קורס ניהול קונפליקטים, כתיבת דוח ביקורת והצגתו למבקרים ולעובדי ביקורת ברשויות המקומיות 

 

 קורס ביקורת חקירתית למבקרים ולעובדי ביקורת ברשויות המקומיות

  

 קורס היבטים בתכנון ובנייה למבקרים ולעובדי ביקורת ברשויות המקומיות מחזור 3

 

 סקר וניהול סיכונים ברשויות המקומיות - הכשרת מבקרי הרשויות המקומיות