חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מועצה איזורית - מרחב כפרי

מפעם דרום מתמחה מזה שנים רבות בתחום המרחב הכפרי והשלטון הדו- רובדי של מועצות איזוריות. חלק גדול מהפיתוח שנעשה במרחב הכפרי בא לידי ביטוי בחשיבה אסטרטגית תוך הסתכלות על תמורות רבות שנעשו במרחב, גידול דמוגרפי והרחבות של יישובים רבים, תמורות בקיבוצים, נושא שטחים פתוחים, תכנון ועוד.

 

בין הפעילויות שמפעם דרום קידם בתחום התמחות זה:

  • פיתוח והפעלת פורום מזכירים מנכ"לים במועצות האיזוריות ובמרחב הכפרי.
  • פיתוח והפעלת פורום אסטרטגיים ומובילי שינוי במרחב הכפרי.
  • פיתוח המדריך לנבחר בוועדים המקומיים במועצות האיזוריות.
  • תמיכה וליווי תהליך אסטרטגי במרכז המועצות האיזוריות
  • ליווי והפעלת כנס ראשי מועצות איזוריות וסגניהם.
  • פיתוח קורס לעו"ס במרחב הכפרי.
  •  השתלמויות וכנס לנבחרים במועצות האיזוריות.
  • השתלמויות בנושא הקמת וועדות מקומיות לתכנון ובנייה במועצות האיזוריות.