חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מתן שרות איכותי

מהות הרשות המקומית היא במתן שירות איכותי לתושביה. בעולם בו רף הציפיות של הלקוחות גבוה, מאתגר ומשווה בין מגזרים פרטיים לציבוריים, עומדות הרשויות המקומיות בפני אתגר מורכב: הן נדרשות לספק לתושבים שירותים ומוצרים ציבוריים איכותיים בעלויות נמוכות ולשמור על רמת שירות גבוהה.
מפעם השפלה מלווה את הרשויות המקומיות באזור פעילותו בקיום תהליכים לשיפור השירות ובבניית אמנת שירות והטמעתה. 

שירות איכותי הוא תוצר של סך התהליכים והתפיסות בארגון. מטעם זה, הרשויות המקומיות עסוקות: 

·       בבחינת היחידות הארגוניות על כל היבטי פעילותן והנעת תהליכי פיתוח ארגוני ושיפור תהליכי עבודה. 

·       בגיבוש תפיסת השירות העירונית ושפת השירות והטמעתן ביחידות ובתהליכי השירות. 

·       בהקניה של מיומנויות שירות לעובדים וניהול השירות למנהלים ובמתן כלים להתמודדות עם מצבי שירות מורכבים. 

 

אמנת שירות 

בשנים האחרונות החלו רשויות מקומיות בבניית "אמנת שירות". אמנת השירות מיידעת את הציבור באשר למגוון השירותים שהוא זכאי להם וכן אילו שירותים הוא יכול לדרוש. במסגרת בניית האמנה, קובעת הרשות המקומית סטנדרטים ברורים ומדדים מדויקים של איכות השירות, ובכך מקטינה את אי הוודאות של האזרח כלפי השירות הניתן לו. האמנה מגדירה ומפרטת את סוגי השירותים שהרשות מתחייבת לספק לתושביה ומפרטת את עקרונות השירות באמצעות מדדים כמותיים. לכל יחידה ברשות המקומית נקבעות רמות שירות כמותיות וכלים למעקב, פיקוח ובקרה. מנגנון זה נועד לשפר את איכות השירות, ליצור שקיפות שלטונית, להגביר את נגישות התושב למידע ולחזק את הקשר של התושב עם הרשות המקומית. 

אמנת שירות בשלטון המקומי בישראל – סקירה – ד"ר רותם ברסלר-גונן